Uslovi koriscenja:

Ako koristite OREGON®, BLOUNT EUROPE SA/NV („Blount“) web prezentaciju, vi pristajete na sledeće uslove:

Materijal na ovoj prezentaciji je autorsko vlasništvo firme BLOUNT. Sva prava su pridržana. Informacije i slike predstavljene ovde ne smeju ni pod kojim uslovima da budu reprodukovane ili korišćenje bez prethodne pisane saglasnosti. Za reprodukovanje, reizdavanje, preuzimanje, slanje, emitovanje, distribuciju ili javno prikazivanje materijala sa ove prezentacije, potrebna vam je pisano odobrenje od firme Blount.  Blount možete kontaktirati slanjem elektronske pošte ili pismom na ruke Odeljenja za marketing pri BLOUNT EUROPE SA/NV, Rue Emile Francqui 5, B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgija..

MATERIJALI NA OVOJ PREZENTACIJI PRIKAZANI SU „KAKVI JESU“ I BEZ IKAKVIH GARANCIJA, EKSPLICITNIH ILI PODRAZUMEVANIH. U NAJŠIREM MOGUĆEM SMISLU DOPUŠTENOM ODNOSNIM ZAKONIMA, BLOUNT SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, EKSPLICITNIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, PODRAZUMEVANE  GARANCIJE PRODAJE I POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. BLOUNT NE GARANTUJE NITI PREDSTAVLJA  DA SU INFORMACIJE TAČNE ILI POUZDANE ILI DA NA PREZENTACIJI NEMA GREŠAKA ILI VIRUSA.

Ni pod kojim uslovima, uključujući ali ne ograničavajući se na zanemarivanje, BLOUNT nije odgovoran za štetu - direktnu, indirektnu, posebnu ili uzročnu koja je proistekla iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na ovoj prezentaciji. Ni u kom slučaju BLOUNT nije odgovoran prema korisniku za gubitak, oštećenje ili potraživanje koje prevazilazi iznos koji je korisnik platio za pristup ovoj prezentaciji.

Ovaj sporazum je na snazi dok ga jedna od stana ne raskine. Možete da raskinete ovaj sporazum u bilo koje vreme tako što ćete prestati da koristite web prezentaciju BLOUNT-a i uništiti sav materijal koji ste dobili sa nje.

Recite nam šta mislite:

Blount iščekuje vaša pitanja i komentare. Pošaljite nam e-poštu na marketing@blount.be