Snimak obaraca stabla:

Izbacivanje delova lanca kod kombajna / obrađivača / seckalice / skidača granja:

Dobro došli na stranicu sa informacijama o izbacivanju delova lanca kod mehanizovane opreme za sečenje drva. Ove informacije su za profesionalne korisnike i proizvođače mehanizovane opreme za sečenje drva koje koriste sisteme koji se zasnivaju na lancu za testeru.

Slede preporuke za zaštitu od povrede dok koristite ogromne prednosti u radu i korist koju oprema za mehanizovano sečenje drva nosi sa sobom.

Mehanizovani kombajn / obrađivač / seckalica / skidač granja trupaca vrši ogroman pritisak na testeru, zbog čega je potrebno slediti uputstva da bi se smanjio rizik od pucanja lanca i mogućnost povrede. Budite potpuno sigurni da ste detaljno pročitali i razumeli uputstvo za rukovanje koje ste dobili uz opremu. Tačno sledite proizvođačeva uputstva za bezbednost i održavanje. Ova uputstva predstavljaju dodatak, a ne zamenu, za informacije koje ste dobili sa uputstvom za rukovanje za vašu opremu.

Izbacivanje delova lanca je bitna tema u industriji koja se trenutno proučava. Zna se mnogo o uzrocima, efektima i načinima smanjivanja povreda od njih. Ali još uvek ostaje mnogo toga da se nauči. Posetite ovu prezentaciju kasnije za nove informacije o izbacivanju delova lanca. 

Šta je izbacivanje delova lanca?

Izbacivanje delova lanca je gubitak i izbacivanje delova lanca za sečenje pod velikom brzinom sa kraja polomljenog lanca za mehanizovano sečenje trupaca. Ono izlaže mašinu, rukovaoca i prisutne osobe riziku od ozbiljne povrede ili smrti. Izbacivanje delova lanca se tipično dešava blizu pogonskog dela sistema za sečenje, ali može da potekne iz sa vrha mača.

Istraživanja u industriji pokazuju da u proseku kod 1 od 50 polomljenih lanaca nedostaje deo, što je možda rezultat izbacivanja dela lanca.

Kako rukovaoci da smanje rizik od izbacivanja delova lanca?

1. Rukovaoci i posmatrači nikad ne smeju da budu u polju mača kad se lanac kreće na maču.

2. Mora se postaviti odgovarajući vetrobranski materijal.

3. Brzina lanca mora da bude 40 m/s (8.000 stopa/min) ili manje za .404 kosi OREGON® lanac za kombajn i 35 m/s (7.000 stopa/min) ili manje za ¾ kosi OREGON® lanac za kombajn.

4. Blizu pogonskog lančanika treba da bude postavljen štitnik.

5. Posmatrači treba da budu najmanje 70 metara (230 stopa) udaljeni od kombajna.

6. Lanci treba često da se pregledaju, a oštećeni ili napukli lanci da budu uklonjeni.

7. Uvek koristite nove OREGON® delove kad popravljate OREGON® lance.

8. Industrijske grupe preporučuju da se lanci bacaju nakon drugog pucanja.

9. Izbacite iz rada sve tupe i/ ili istrošene lance.

10. Uvek oštrite OREGON® lance prema OREGON® fabričkim specifikacijama.

11. Održavajte pravilnu podmazanost mača i lanca.

12. Održavajte pravilnu zategnutost lanca.

13. Zamenite pogonsku vođicu kad se na njoj pojave vidljivi tragovi habanja.

Kako dolazi do izbacivanja delova lanca?

Izbacivanje delova lanca se sastoji do dva loma lanca, kao što je prikazano računarskom simulacijom. Prvo, petlja lanca pukne i formira dva kraja. Jedan kraj prođe pored pogonskog lančanika ili vrha mača i brzo ubrza usled pokreta kraja lanca nalik pucanju bičem. Ta radnja izaziva drugi lom usled kojeg se izbacuju sitni delići nadzvučnom brzinom.

Izbacivanje delova lanca može da odbaci delove lance na razne strane, posebno uz polje mača lanca.

Kako izgleda tipični izbačeni delić?

Najopasniji izbačeni delići lanca sastoje se od jednog do četiri dela kao što je prikazano:

Da li izbacivanje delova lanca i povrede usled toga mogu da se eliminišu iz mehanizovanog sečenja trupaca i njihove obrade?

Ne!!! Rukovaoci uvek moraju da rukuju i održavaju lanac i mač lanca imajući u vidu potencijalnu opasnost „napunjene puške“.