Secenje u uslovima hladnog vremena:

Sečenje u hladnim uslovima, po snegu i kad je drvo zaleđeno može da izazove brzo habanje i moguće pucanje lanca testere. Sledite dole navedene korake da biste habanje usled hladnog vremena smanjili na minimum.

ULJE – Koristite ređe ulje za lanac i mač ili razredite ulje za lanac i mač sa 25% čistog kerozina ili dizel ulja. Tokom rada koristiti duplo više ovog ulja i proveravajte da li ulje iz testere dolazi do lanca.

ZATEGNUTOST – Lanac treba da bude pravilno zategnut. Često proveravajte i podešavajte.

SEČIVA – Sečiva moraju biti oštra. Oštrite ih na svakih sat vremena, a ako treba i češće. Nemojte siliti tupu testeru da seče!

DUBINA ŽLEBA - Visina prednjeg dela svakog od zubaca za sečenje reguliše dubinu kojom seku, a to se naziva u dubinom žleba. Tokom svakog oštrenja proveravajte i podešavajte dubinu tih žlebova.

MOTKA VOĐICA (MAČ) – Žleb na motki vođici održavajte čistim, a rupe za ulje otvorenima. Okrenite simetrične mačeve da biste ujednačili habanje.

POGONSKI LANČANIK – Lančanik menjajte nakon svaka dva lanca ili ranije ako je habanje očigledno. Obavezno pročitajte korisničko uputstvo koje ste dobili zajedno sa motornom testerom.