Povratni udarac:

Povratni udar vrha mača je jedan od najčešćih uzroka ozbiljnih povreda prilikom rada sa motornom testerom.

Do njega dolazi kad lanac u pokretu na vrhu mača dotakne predmet ili kad drvo blokira motornu testeru u useku. Dodir vrhom ili prednjim delom mača može u nekim slučajevima da izazove munjevitu povratnu reakciju, tako da mač odbaci na gore i nazad ka rukovaocu. Ako se lanac blokira uz vrh mača vođice, mač može brzo biti gurnut ka rukovaocu. Obe ove reakcije mogu da izazovu gubitak kontrole nad testerom, što može izazvati ozbiljne telesne povrede vas i posmatrača.

Vrh mača motorne testere je poznatiji i kao ZONA OPASNOSTI OD POVRATNOG UDARA. Kad dođe do kontakta sa predmetom kao što su grana ili balvan, postoji opasnost od iznenadne reakcije povratnog udara vrha mača.

Moderne motorne testere su opremljene raznim uređajima za smanjenje rizika od povreda usled povratnog udara i drugih uzroka. Među njima su i kočnica lanca, prednji (levi) štitnik za ruku, štitnik vrha mača i lanac za testeru i mačevi sa malim ili umanjenim povratnim udarom. Da biste zadržali zaštitu ovih uređaja, bitno je da pravilno i potpuno sklopite motornu testeru i da svi delovi budu bezbedno pričvršćeni i funkcionalni.

Bez obzira na opremljenost vaše testere, OREGON® preporučuje upotrebu lanca sa malim povratnim udarom na svim testerama sem ako nemate iskustvo i posebnu obuku za rad sa povratnim udarom.

Pre korišćenja motorne testere, detaljno pročitajte proizvođačeva uputstva za rad i bezbednost.