Informacije o bezbednosti:

Dobro došli na stranicu sa informacijama o bezbednosti rada s lancem za testeru. Informacije su kako za amatere, tako i za profesionalne korisnike motornih testera.

Slede uputstva i korisni saveti koji vas mogu zaštiti od povrede i, istovremeno, mogu biti od ogromne koristi i doneti vam uštede u radu koje moderne motorne testere nose sa sobom.

Motorna testera nije igračka. Obavezno pročitajte korisničko uputstvo koje ste dobili uz motornu testeru. Detaljno pratite proizvođačeva uputstva za oštrenje lanca za sečenje, kao i druga uputstva oko održavanja motorne testere. Ove informacije nisu zamena za informacije koje ste dobili uz korisničko uputstvo za vašu motornu testeru.

Lanac za sečenje može da izazove povredu ako se nepravilno montira na testeru ili ako se ona neprikladno koristi. Montirajte, podesite i održavajte lanac prema preporukama. Budite svesni da postoji rizik od povratnog udara, posebno ako sečete vrhom mača. To može da izazove opasan gubitak kontrole nad motornom testerom i da prouzrokuje ozbiljne povrede rukovaoca testerom i osoba u njegovoj blizini. Pre korišćenja motorne testere, detaljno pročitajte korisničko uputstvo proizvođača, kao i bezbednosna uputstva.