Produženi trimer za živu ogradu

HT600 Dodatak

SPECIFIKACIJE
• 38 cm (15") nož
• Dužina 2,23 m za dohvat do 4,3 m**
• Dužina 2,93 m s produžetkom EX600
• 15 mm (3/5") razmak između zuba
• Rotacija 120°, 7 pozicija
• Samo 2,5 kg

590995
Produženi trimer za živu ogradu


** Na osnovu procene za osobu visine 1,8 m koja radi pod uglom od 60 stepeni +/- 18 stepeni